Nabízené služby

Zaručuji vysokou odbornost služeb díky zkušenostem z praxe od r. 1990 a průběžným školením

 

VYPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ PŘÍRUČKY HACCP DO PROVOZOVNY VČETNĚ ŠKOLENÍ

Jednotlivé příručky HACCP jsou zpracované na míru pro každou provozovnu včetně školení v provozovně.

Poradenství v oblasti HACCP a hygieny

Kompletní poradentství a konzultace k problematice v oblasti hygieny a HACCP pro gastronomické provozy a prodejny s potravinami.

Aktualizace příruček HACCP

Povinností je systém nejen zavést, ale také udržovat a průběžně aktualizovat.

Školení systému HACCP

Proškolení zaměstnanců je důležitou součástí. Všichni, kteří se podílejí na přípravě pokrmů musí být řádně seznámeni s tímto systémem.

Ceník služeb

Ceník našich služeb je pouze orientační. Výsledná cena vždy závisí na velikosti a složitosti daného provozu.

Školení osobní a provozní hygieny

Školení zahrnuje znalosti nutné pro pracovníky ve stravovacím sektoru  a při manipulaci s potravinami, které jsou nutné  ochraně veřejného zdraví.

Vnitřní audit systému HACCP

Vnitřní audit systému slouží k prověření, zda jsou všechny pokyny systému HACCP dodržovány v plném rozsahu a zda nedochází k pochybení.