Školení systému HACCP

Školení SYSTÉMU HACCP

Proškolení zaměstnanců je důležitou součástí zavedení systému do chodu. Všichni, kteří se podílejí na přípravě pokrmů musí být řádně seznámeni s tímto systémem.

Cílem školení je tedy seznámit pracovníky se systémem HACCP, vysvětlit jeho smysl a co je cílem. Dále je třeba rozdělit jednotlivým pracovníkům jejich úkoly a odpovědnost.

Součástí je také prověření znalostí hygienických předpisů a zásad správné výrobní praxe nezbytné pro správný chod provozu. Pouze správně proškolení a informovaní pracovníci jsou schopni plně porozumět smyslu těchto nařízení,  dodržovat všechna pravidla a přispět tak bezproblémovému chodu provozu.

Důležitou částí systému je také evidence dokumentace. Nejedná se o pouhou formalitu,  ale o přínosnou aktivitu, která pomáhá provozovateli při odhalování případných příčin pochybení které by mohli vést k nedostatkům jeho produktů.