ŠKOLENÍ OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENY

Školení osobní a provozní hygieny

Školení zahrnuje znalosti nutné pro pracovníky ve stravovacím sektoru a při manipulaci s potravinami, které jsou nutné ochraně veřejného zdraví. Od 1. 1. 2006 platí v souladu s Nařízením (ES) č. 852/ 2004 o hygieně potravin povinnost provozovatele zajistit školení pro všechny své zaměstnance a vést o tom záznamy. 

Mezi témata školení patří:

— platná hygienická legislativa
— značení potravin a alergenů
— požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy
— osobní a provozní hygiena, základy systému HACCP

Školení je zaměřeno na znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky Vyhl. č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Hygienické požadavky na provozovny a zařízení (dle Nařízení (ES) č. 852/2004), požadavky na suroviny, požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, na kontaminaci potravin, bezpečné nakládání s odpadem, bezpečné postupy regulace škůdců, sanitaci, zdravotní stav zaměstnanců, osobní hygienu, školení zaměstnanců.

Školení jsou prováděna po dohodě ve většině případů v jeho provozovně. Rozsah a délka školení je možná přizpůsobit aktuálním požadavkům.