HACCP příručka

VyPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ PŘÍRUČKY HACCP DO PROVOZOVNY VČETNĚ ŠKOLENÍ

 Jednotlivé příručky HACCP jsou zpracované na míru pro každou provozovnu včetně školení v provozovně. Vypracovaný systém HACCP pro stravovací provozy obsahuje všechny požadavky současné legislativy.

V souladu s předpisy v každém systému musí být :

  1. provedení analýzy nebezpečí
  2. stanovení kritických bodů
  3. stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
  4. vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech
  5. stanovení ovládacích opatření pro každý kritický bod
  6. stanovení ověřovacích postupů s cílem potvrdit, že systém pracuje účinně
  7. zavedení evidence a dokumentace

Nejprve je provedena analýza nebezpečí a vyhodnocení míry rizika. Na základě toho jsou stanoveny kritické body a vymezení znaků a hodnot kritických mezí. V příručce je určen systém sledování těchto hodnot, způsob jejich evidence a řešení nápravy, v případě nedodržení.

Pro správné vypracování příručky je nutné znát používanou technologii, mikrobiologii a širší souvislosti výroby. Nebezpečím nemusí být jen choroboplodné zárodky, ale například i možnost infiltrace cizími předměty nebo chemickými látkami.

Způsob vypracování vychází z technologických postupů výroby, správné hygienické a výrobní praxe pokrmů, požadavků hygienických předpisů, odborných poznatků v oblasti bezpečnosti výroby pokrmů a potravin.  

Proškolení zaměstnanců je důležitou součástí zavedení systému do chodu. Všichni, kteří se podílejí na přípravě pokrmů musí být řádně seznámeni s vypracovaným systémem HACCP.

Důležitou částí systému je také vedení záznamové dokumentace. Nejedná se o pouhou formalitu,  ale o povinnou aktivitu, která pomáhá provozovateli při odhalování případných příčin pochybení, které by mohli vést k závažným hygienickým nedostatkům.